Advokat Christian Werenberg er udpeget ved de juridiske universitetsuddannelser i Danmark

Advokat Christian Werenberg er udpeget som censor ved de juridiske universitetsuddannelser i Danmark for en 4-årig periode med start i 2018.

Advokat Christian Werenberg vil som censor særligt have fokus på de formueretlige fag, herunder entrepriseret, erstatningsret, forsikringsret samt rets- og voldgiftsret.