Danske Advokater

Husen Advokater er medlem af Danske Advokater.

Danske Advokater blev dannet i begyndelsen af 2008, fordi der blandt advokatvirksomhederne var opstået et stærkt ønske om at få en slagkraftig brancheorganisation, der kunne kæmpe for deres interesser, men som samtidig skulle være en væsentlig aktør i samfundsdebatten.

Advokatsamfundet og dets ledelse, Advokatrådet, har af mange været opfattet som branchens organisation, men i dag fungerer Advokatsamfundet primært som et tilsynsorgan med en række veldefinerede opgaver.

Danske Advokater er dermed blevet advokaternes første rigtige brancheorganisation. Læs mere på Danske Advokaters website.