Om os

Husen Advokater har mange års erfaring inden for fast ejendom, lejeret, foreningsret, entrepriseret, forsikrings- og erstatningsret, selskabsret, rådgiveransvar, køb og salg af fast ejendom, international skatteret samt rådgivning om forhold vedrørende medier og entertainment.

Pr. d.d. beskæftiger virksomheden 32 medarbejdere, heraf 12 advokater og 4 advokatfuldmægtige.

Virksomheden er meget procesorienteret, og størstedelen af kontorets advokater møder regelmæssigt i både Voldgiftsretten, Landsretterne og Højesteret. Advokaterne fungerer desuden som voldgiftsdommere, mediatorer og lægdommere ved boligretterne.

Advokatvirksomheden blev oprindeligt grundlagt 1. juli 1953 af landsretssagfører Arne Blom med kontorer på Gl. Mønt 2 i København. Arne Blom var i en lang årrække en betydelig kapacitet inden for dansk lejeret, bl.a. som forfatter og medforfatter på flere udgaver af de kommenterede lejelove. Inden sin død i 1985 optog han og partneren Steen Christensen Anne Louise Husen som partner. Det er Anne Louise Husen, der i dag lægger navn til Husen Advokater.

Virksomheden flyttede i 2011 til eget domicil i den fredede ejendom i Havnegade 29, 1058 København K, og indledte den 11. februar 2013 et samarbejde med advokatfirmaet Stampe, Haume & Hasselriis. Advokatfirmaet Stampe, Haume og Hasselriis blev oprindeligt grundlagt i 1872 af procurator, justitsråd Menca Koppel, og er således et af Danmarks ældste advokatkontorer, der bl.a. husede en række anerkendte jurister såsom C. B. Henriques, Karsten Meyer og Niels Klerk.

Husen Advokater virker i et tæt og forpligtende samarbejde mellem advokater organiseret som et kontorfællesskab. Vores organisation ser således ud:

Alle advokaterne er dækket af en ansvarsforsikring tegnet hos HDI Gerling og der er stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeren og medlemmer af Advokatsamfundet.

Husen Advokater er desuden medlem af The Parlex Group og bar i 2009-2010 formandskabet for foreningen, og har siden 2011 fungeret som sekretariat for foreningen.