Vision, filosofi & etik

Høj etik og faglighed

Hos Husen Advokater bestræber vi os på at yde juridisk rådgivning på et højt etisk og fagligt niveau.

Sammen med klienten søger vi at optimere rådgivningsprocessen.

Specialisering

Husen Advokater søger kvaliteten gennem specialiseringen.

Vores rådgivning hviler på et solidt fagligt fundament. Det er opbygget gennem mangeårig sagsbehandling inden for vores forretningsområder, relevant efteruddannelse, erfaringsudveksling, bog- og artikeludgivelser, undervisning på bl.a. Københavns Universitet samt en grundig personaleudvælgelse.

Klientens behov

Vi sætter den personlige kontakt med klienten i højsædet og har som målsætning at tilrettelægge sagsbehandlingen således, at klienten oplever en høj grad af dynamik, tilgængelighed, smidighed og tryghed i rådgivningsprocessen.

Internationalt

Husen Advokater er en del af The Parlex Group, der med sine 38 år er et af Europas ældste internationale advokatsamarbejder, i England registreret som nr. 1 i EØFG. I det internationale forretningsmiljø, som Danmark og danske virksomheder indgår i, er det en stor fordel for vores klienter gennem The Parlex Group at kunne trække på relationerne til velrenommerede advokatvirksomheder over hele verden. Dette gør sig bl.a. gældende inden for områderne virksomhedsoverdragelser, grænseoverskridende fusioner, ejendomsoverdragelser, international konfliktløsning samt i forbindelse med oprettelse af testamente og bobehandling med internationale aspekter.