Judy Jakobsen

Advokat Judy Jakobsen
Partner, Advokat (H)
jj@husenadvokater.dk
T: +45 3332 2626
F: +45 3332 3941

Bestalling og møderet

Advokat, 1984
Møderet for Landsret, 1985
Møderet for Højesteret, 1990

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 1981

Forretningsområder

Immaterialret (specielt indenfor teaterbranchen samt sponsorering af kulturlivet og underholdningsbranchen)

Entertainmentret (specielt rådgivning af større forlystelsesparker; rettighedsspørgsmål i forbindelse med sceneoptræden, kontrakter for skabende og udøvende kunstnere mm.)

Finansieringsret (specielt finansiering indenfor entertainmentindustrien, herunder finansiering af erhvervsløsøre)

Kontraktret (udarbejdelse af bestillingskontrakter på dramatik, musicals, kunstner- og sponsoraftaler samt rådgivning indenfor hotel- og restaurationsbranchen)

Selskabs- og fondsret (rådgivning vedr. selskabsforhold, virksomhedsoverdragelser og ansættelsesret)

Erhvervsret (generel erhvervsretlig rådgivning, herunder forhandling med offentlige myndigheder vedr. bevillinger, lejevilkår, finansiering mm.)

Hverv

Konstitueret landsdommer 2005

Censor ved advokateksamen og har tidligere undervist på advokatfuldmægtiguddannelsen i blandt andet i virksomhedsoverdragelse og forpagtningsforhold samt retsforhold vedrørende bygninger på lejet grund.

Judy Jakobsen sidder i følgende bestyrelser:

Selskaber:
NGAC ApS – Formand (holdingselskab for solgte bogforlag)
CEJ Ejendomsadministration A/S – Bestyrelsesmedlem (ejendomsadministration)
CEJ Aarhus A/S – Bestyrelsesmedlem (ejendomsadministration)
Have Kommunikation A/S – Bestyrelsesmedlem (PR- og kommunikation indenfor kultur og events)
A/S Matr.nr. 363 Vestervold kvarter – Bestyrelsesmedlem og direktør (Imperialbygningen)

Fonde:
C.E. Jensen’s Fond – Formand (erhvervsdrivende)

Almennyttige ikke erhvervsdrivende fonde:
C.C. Klestrup og hustru Henriette Klestrup’s – Forretningsfører (lægevidenskabeligt arbejde, dyrevelfærd m.m.)
Poeten Poul Sørensen og hustru Susanne Sørensens legat – Forretningsfører (støtte af kunstnere)
Else Marie og Sigurd Holten-Nielsens Mindelegat – Forretningsfører (støtte af danskere i nød i Sydamerika)
Vinhandler V. Bach Hansen og hustrus Lånefond – Forretningsfører (støtte og långivning til hoteller og restaurationer)
Petra Slettens Fond – Forretningsfører (støtte af dansk/norsk samarbejde og støtte til cerebral parese m.m.)
Tage Larsen Elm og Else Larsen Elms Fond – Forretningsfører (familiefond tillige med almennyttig formål)

Judy blev i 2006 udnævnt som ambassadør for Advokatrådets Innovationsforum.

Judy har løbende i regi af Advokatrådet været medlem af en række fagudvalg, herunder obligationsretsudvalget, kursusudvalget, regel- og tilsynsudvalget samt en række særligt nedsatte ad hoc udvalg, blandt andet om selskabsretlige problemstillinger.

Medlemskaber

Danske Advokater
Øresunds Advokater
The Parlex Group

Andet

Judy Jakobsen har gennem sit virke som advokat gennem de sidste 20 år varetaget samtlige forhandlinger med staten vedr. driften af A/S Dyrehavsbakken.

Judy Jakobsen har endvidere stor erfaring indenfor teaterverdenen. Her har hun bl.a. stået for rådgivning og kontrakter vedr. musicals og teaterdramatik samt været fast tilknyttet advokat til teatre mm. Hun er endvidere juridisk rådgiver for Dansk Solistforbund.

Sprog

Engelsk
Tysk
De skandinaviske sprog

Tilknyttet administrativ medarbejder

Bente Hansen