Katja Paludan

Katja
Partner, Advokat (L)
kpa@husenadvokater.dk
D: +45 8833 1709
T: +45 3332 2626
F: +45 3332 3941

Bestalling og møderet

Advokat, 2012
Møderet for Landsret, 2013

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2009
Alternative Dispute Resolution, Humboldt-Universität zu Berlin, 2008

Forretningsområder

Boliglejeret
Byfornyelse
Erhvervslejeret
Køb og salg af udlejningsejendomme
Optimering af udlejningsejendomme
Rets- og voldgiftssager

Hverv

Boligretsdommer (lægdommer) ved retten i København, Frederiksberg, Lyngby og Helsingør.
Ekstern lektor i lejeret på Københavns Universitet siden 2010.
Bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Grundejerforening.
Medlem af Byggesocietets Lejelovsudvalg.

Udgivelser

Erhvervslejeloven med kommentarer, Karnov Group, 1. udgave 2014 (sammen med Karin Laursen og Lars Langkjær).
Boliglejemål, Ejendomsforeningen Danmark, Bind 1 og 2, 2. udgave 2017 (sammen med Anne Louise Husen, Mogens Dürr, Pernille Lind Husen og Susanne Roug Kirchhoff).

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret
Danske Advokater
Danske Ejendomsadvokater
The Parlex Group

Andet

Frivillig rådgiver i Vesterbro Retshjælp (fast ejendom, forenings-, leje- og ansættelsesret) 2006-2010.
Underviser i boliglejeret, erhvervslejeret og køb og salg af udlejningsejendomme i praksis bl.a. gennem Ejendomsforeningen Danmark, DJØF og JUC.

Sprog

Engelsk og de skandinaviske sprog

Tilknyttet administrativ medarbejder

Lotte Nielsen