Klaus Kastrup-Larsen

Klaus
Partner, Advokat (H)
kkl@husenadvokater.dk
D: +45 8833 1730
T: +45 3332 2626
F: + 45 3332 3941

Bestalling og møderet

Advokat, 1998
Møderet for Landsret, 1998
Møderet for Højesteret, 2003

Uddannelse

Cand. jur., Københavns Universitet, 1994

Forretningsområder

Entrepriseret
Erstatningsret
Forsikringsret
Rets- og voldgiftssager

Hverv

2000-2008 udvalg under Advokatrådet
1999-2011 medlem af Erstatningsnævnet, beskikket af Justitsministeriet
2011- medlem af kredsbestyrelsen i advokatkreds 1, København
2012 – censor ved Københavns Universitet
Medlem af kontaktudvalget mellem Advokatrådet og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
2016- medlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser, 1. advokatsuppleant
Medlem af diverse bestyrelser.

Udgivelser

Medforfatter på Vejledning for byggevoldgift, VBA 2007

Medlemskaber

Diverse ERFA grupper
Danske advokater
Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (valgt revisor)
Højesteretsskranken

Sprog

Engelsk og de skandinaviske sprog

Tilknyttede administrative medarbejdere

Krista Schneider