Susanne Roug Kirchhoff

Susanne
Partner, Advokat (L)
srk@husenadvokater.dk
D: +45 8833 1707
T: +45 3332 2626
F: +45 3332 3941

Bestalling og møderet

Advokat, 2011
Møderet for Landsret, 2015

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2008

Forretningsområder

Andelsboliger
Boliglejeret
Ejerforeninger
Erhvervslejeret
Fast ejendom
Foreningsret
Køb og salg af fast ejendom
Lejefogedsager
Rets- og voldgiftssager
Rådgiveransvar i forbindelse med fast ejendom
Rådgivning til bestyrelser i andelsboligforeninger og ejerforeninger
Tvangsauktioner
Udvikling og optimering af fast ejendom

Andet

Underviser i Formueret II, Københavns Universitet, 2008
Afholder kurser i lejeret bl.a gennem Ejendomsforeningen Danmark og JUC
Private kurser for andelsboligforeninger og ejerforeninger

Hverv

Boligretsdommer (lægdommer) ved retten i København, Frederiksberg og Helsingør.

Udgivelser

Boliglejemål, Ejendomsforeningen Danmark, Bind 1 og 2, 2. udgave 2017 (sammen med Anne Louise Husen, Katja Paludan, Mogens Dürr og Pernille Lind Husen).

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret
Danske Advokater
The Parlex Group
Byggesocietet

Sprog

Engelsk og de skandinaviske sprog

Tilknyttet administrativ medarbejder

Inger-Lise Flindt Jørgensen