Boliglejeret

Husen Advokater er specialister i rådgivning omkring boliglejeret, samt håndtering af tvister om beboelseslejemål – ved domstolene såvel som ved voldgift.

Vi bistår løbende et stort antal udlejere omkring forhandling, udarbejdelse og fortolkning af beboelseslejeaftaler. Her holder vi fokus på både fremtidig udvikling af ejendommene og forebyggelsen af medfølgende administrative problemer og tvivlsspørgsmål.

Vores advokater har ført en lang række af områdets principielle sager, og vi håndterer løbende adskillige større, komplicerede tvister ved husleje- og ankenævn samt domstolene – særligt vedrørende lejefastsættelse.

Vores advokater deltager aktivt i lejerettens udvikling, blandt andet som boliglægdommere ved domstolene, medlemmer af huslejenævn, forfattere til litteratur på retsområdet, deltagere i lovforberedende arbejde, samt som undervisere på universiteter og højere læreanstalter.

For at undgå mulige interessekonflikter har vi taget et principielt valg om udelukkende at bistå udlejere med rådgivning og tvisthåndtering.

Vores team

Kristian Paaschburg
Henrik Bregnhøj Bøgeriis
Katja Paludan
Andreas Kolind Andersen
Katrine Skov Kubel
Susanne Andréa Roug
Pernille Tousgaard
Adam Apel Ashtiani
Anne Louise Husen
Mette Holme Frøsig