Regres

Vi har stor ekspertise i at føre regressager for forsikringsselskaber, hvor vi bistår med at opnå erstatning hos den ansvarlige skadevolder. Vi bistår med bevissikring, vurdering af procesrisiko ved sagen, samt med håndtering af komplicerede regressager med flere interessenter.

Samtidig er vi eksperter i erstatning i og uden for kontrakt, herunder produkt- og professionsansvar og entreprisesager, og derigennem har vi en stor erfaring med at afvikle alle typer af regressager inden for vores respektive ekspertise – samt med at gennemføre bevissikring ved teknisk komplicerede syn og skøn, mv.

Vores team

Casper Kowalczyk
Klaus Kastrup-Larsen
Asger Birkegaard