Anne Louise Husen

Partner, Advokat (H)

E
alh@husenadvokater.dk
T
+45 33 32 26 26
Forretningsområder
 • Boliglejeret
 • Erhvervslejeret
 • Udvikling af fast ejendom 
 • Ejer- og andelsboligforeninger
Hverv
 • Ekstern lektor i lejeret på Københavns Universitet, 1988 – 2010
 • Medlem af lejelovskommisionen, 1994 – 1996
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Boligret
 • Medlem af Huslejenævnet i Frederiksberg Kommune 2002 – 2021
Udgivelser
 • Medforfatter af Festskrifter, Dansk Selskab for Boligret:
  • Vedligeholdelse og forbedring, GadJura 1996
  • Lejefastsættelse og lejeregulering, Thomson Reuters 2011
  • Aftaler om brugsret til boliger og lokaler, Karnov 2016
  • Brugsrettigheder til lokaler og fraflytningsspørgsmål, Karnov 2021
 • Lejemålets ophør og brugsrettens overgang, Thomson, senest 2. udgave 2011
  (medforfatter)
 • Boliglovene, I dag & Nordan, senest 5. udgave 2012
 • Boliglejemål, Ejendomsforeningen Danmark, Bind 1 og 2, 2. udgave 2017
  (sammen med Katja Paludan, Mogens Dürr, Pernille Lind Husen og Susanne Andréa Roug)
 • Proceduren, DJØFs forlag 2019, afsnit om lejesager
Tilknyttet advokatsekretær

Lotte Nielsen

CVR 84279315