Judy Jakobsen

Partner, Advokat (H)

E
jj@husenadvokater.dk
T
+45 33 32 26 26
D
+45 88 33 17 05
Forretningsområder
 • Immaterialret
 • Entertainmentret
 • Finansieringsret
 • Kontraktret
 • Selskabs-, fonds- og erhvervsret
Hverv
 • Konstitueret landsdommer 2005
 • Censor ved advokateksamen 
 • Undervist på advokatfuldmægtiguddannelsen
 • Bestyrelse – selskaber:
  NGAC ApS, Formand
  CEJ Ejendomsadministration A/S, Bestyrelsesmedlem
  CEJ Aarhus A/S, Bestyrelsesmedlem
  Have Kommunikation A/S, Bestyrelsesmedlem
  A/S Matr.nr. 363 Vestervold kvarter, Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelse – fonde:
  C.E. Jensen’s Fond, Formand 
Tilknyttet advokatsekretær

Bente Hansen