Katja Paludan

Partner, Advokat (H)

E
kpa@husenadvokater.dk
T
+45 33 32 26 26
D
+45 88 33 17 09
M
+45 26 13 54 01
Forretningsområder
 • Boliglejeret
 • Byfornyelse
 • Erhvervslejeret
 • Køb og salg af erhvervs- og udlejningsejendomme 
 • Udvikling af fast ejendom
Hverv
 • Boligretsdommer (lægdommer) ved retten i København, Frederiksberg, Lyngby og Helsingør
 • Ekstern lektor i lejeret på Københavns Universitet siden 2010
 • Bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Grundejerforening
 • Formand for Byggesocietets Lejelovsudvalg
 • ‘Vejleder på afgangsprojekter for diplomvaluarer, Erhvervsakademiet Lillebælt siden 2015’
 • Suppleant ved huslejenævnet i Gladsaxe kommune
Udgivelser
 • Erhvervslejeloven med kommentarer, Karnov Group, senest 2. udgave 2019
  (sammen med Karin Laursen og Lars Langkjær)
 • Boliglejemål, Ejendomsforeningen Danmark, Bind 1 og 2, 2. udgave 2017
  (sammen med Anne Louise Husen, Mogens Dürr, Pernille Lind Husen og Susanne Andréa Roug)
Tilknyttet advokatsekretær

Lotte Nielsen