Klaus Kastrup-Larsen

Partner, Advokat (H)

E
kkl@husenadvokater.dk
T
+45 33 32 26 26
D
+45 88 33 17 30
M
+45 40 84 15 32
Forretningsområder
 • Forsikringsret
 • Entrepriseret
 • Erhvervs- og produktansvar
 • Professionelt ansvar og financial lines
 • Entreprise- og rådgiverret
 • Rets- og voldgiftssager
Hverv
 • Udvalg under Advokatrådet, 2000-2008
 • Medlem af Erstatningsnævnet, beskikket af Justitsministeriet, 1999-2011
 • Medlem af bestyrelsen i advokatkreds 1, København, 2011-2017
 • Censor ved Københavns Universitet, 2012-2017
 • Medlem af kontaktudvalget mellem Advokatrådet og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, 2005-
 • Medlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser, 1. advokatsuppleant, 2016-2019
Udgivelser
 • Medforfatter på Vejledning for byggevoldgift, VBA 2007
Tilknyttet advokatsekretær

Krista Schneider

CVR 38100475