06.01.16

ÆNDRINGER I REGLERNE FOR ANSÆTTELSESKLAUSULER ÆNDRINGER I
REGLERNE FOR
ANSÆTTELSESKLAUSULER

DEN 10. DECEMBER 2015 VEDTOG FOLKETINGET LOV OM ANSÆTTELSESKLAUSULER.

Det medfører at job-, kunde- og konkurrenceklausuler, der er udarbejdet i henhold til funktionærlovens nuværende regler og indgået efter den 1. januar 2016, er uanvendelige.

Allerede eksisterende klausuler, der er indgået inden udgangen af 2015, er fortsat gældende.

De nye og strammere regler er gældende for alle lønmodtagere, også ikke-funktionærer, f.eks. direktører.
Stramningen betyder, at der efter 1. januar 2016 er forbud mod at lave aftaler om jobklausuler, med mindre der er tale om virksomhedsoverdragelsessituationer eller vikarbureauers anvendelse af formidlingshonorar.

Reglerne for kunde- og konkurrenceklausuler skærpes ligeledes på en række punkter. De væsentligste ændringspunkter for kundeklausuler er, at de alene omfatter den kundeportefølje medarbejderen forretningsmæssigt har været i kontakt med inden for de senest 12 måneder, samt at fratrædende medarbejdere hvor der er indgået kundeklausul, har krav på en liste over hvilke kunder der konkret er omfattet af klausulen.

De væsentligste ændringspunkter for konkurrenceklausuler er, at klausulen kun kan aftales med medarbejdere der indtager en helt særligt betroet stilling. Tidligere var kravet kun, at medarbejderen var særligt betroet. Derudover er det nu af afgørende betydning, at arbejdsgiver beskriver de konkrete forhold, der gør en konkurrenceklausul påkrævet i ansættelsesforholdet.

Fra 1. januar 2016 er det tillige et krav, at medarbejderen skal være uafbrudt beskæftiget i minimum 6 måneder inden en kunde- eller konkurrenceklausul træder i kraft, samt at klausulens varighed maksimalt må lyde på 12 måneder. Hvis der anvendes kombinerede klausuler, er den maksimale varighed på 6 måneder.

Der er forsat en måneds opsigelsesvarsel for klausulerne og kompensationsstørrelsen er steget til 2 måneders engangskompensation. Det er ikke længere muligt at modregne i løn fra andet passende arbejde efter fratrædelse, men der er mulighed for nedsat kompensation fra 3. måned.