Dom
25.09.17

ANDELSHAVERE OVERGÅR IKKE TIL AT VÆRE LEJERE SOM FØLGE AF ANDELSBOLIG-FORENINGS KONKURS ANDELSHAVERE OVERGÅR
IKKE TIL AT VÆRE LEJERE
SOM FØLGE AF
ANDELSBOLIGFORENINGS KONKURS

Højesteret stadfæstede ved dom af 19. september 2017 Østre Landsrets dom, hvorved det slås fast, at andelshavere først bliver lejere, når ejendommen bliver solgt.

I sagen blev en andelsboligforening taget under konkursbehandling den 31. maj 2011.

Spørgsmålet var herefter, om afsigelsen af konkursdekret over andelsboligforeningen medførte, at der var sket ejerskifte efter andelsboligforeningslovens § 4, stk. 1, således at andelshaverne efter denne dato skulle betragtes som lejere.

Andelsboligforeningslovens § 4, stk. 1 lyder:
”Erhverves en andelsboligforenings ejendom af en ny ejer, har andelshaverne ret til fortsat brugsret som lejere.”

Både Østre Landsret og Højesteret kom frem til, at hverken en naturlig sproglig forståelse af andelsboligforeningslovens § 4, stk. 1, eller en fortolkning af bestemmelsens forarbejder gav grundlag for, at anse konkursboet som erhverver af andelsboligforeningens ejendom.
Andelshaverne var derfor ikke overgået til at være lejere ved konkursen, jf. andelsboligforeningslovens § 4.

For spørgsmål vedrørende dommen kan der rettes henvendelse til partner, advokat (L), Katja Paludan, kpa@husenadvokater.dk, tlf. 33 32 26 26