16.11.15

BEHOV FOR NYE ANSÆTTELSESAFTALER ELLER TILLÆG TIL EKSISTERENDE AFTALER FRA 1. JANUAR 2016 BEHOV FOR NYE
ANSÆTTELSESAFTALER ELLER TILLÆG TIL EKSISTERENDE
AFTALER FRA 1. JANUAR 2016

Folketinget vedtog i december 2014 ved Lov nr. 1489 af 23. december 2014 at fjerne barrierer i forskelsbehandlingsloven, der forhindrer ældre medarbejdere i at blive på arbejdsmarkedet udover deres fyldte 70. år.

Individuelle ansættelsesaftaler

Fra 1. januar 2016, vil alle individuelle ansættelsesaftaler, der indeholder bestemmelse om, at medarbejdere automatisk skal fratræde deres stilling når de fylder 70 år, være ugyldige.

Derfor skal arbejdsgivere sørge for, at alle medarbejdere, der har en individuel ansættelsesaftale med aldersbetinget fratrædelse, får en ny ansættelsesaftale eller et tillæg til den eksisterende aftale. Af tillægget skal det fremgå, at bestemmelsen om aldersbetinget fratrædelse ikke længere er gældende for aftalen.

Undladelse af at ændre ansættelsesaftalen vil efter omstændighederne kunne medføre pligt til at betale godtgørelse i medfør af Ansættelsesbevisloven.

Hvis medarbejderen fylder 70 år inden 1. januar 2016, er den eksisterende aftale gældende og bestemmelsen om automatisk fratrædelse gyldig.

Kollektive aftaler og overenskomster

Kollektive aftaler og overenskomster, der er indgået efter 1. januar 2008 og som indeholder bestemmelser om automatisk fratrædelse den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år, er gyldige frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør.

I kollektive aftaler og overenskomster, der er indgået før 1. januar 2008, vil det stadig være muligt at bevare bestemmelsen om automatisk fratrædelse på grund af alder, så længe den aldersbetingede fratrædelse er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opnå dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige.