11.07.23

Boligdommere hos Husen Advokater:
Højner fagligheden og leverer indsigt i lejeniveauer

Hos Husen Advokater har vi flere advokater, der også er boligdommere.
En af vores advokater, Henrik Bregnhøj Bøgeriis, har blandt andet været boligdommer ved retten i Næstved i en sag om lejens størrelse i et småhus.

De to hovedtemaer i sagen var følgende:
1. Om det var muligt at udelukke, at der ikke fandtes sammenligningslejemål som bevis for den leje, udlejer havde varslet.
2. I bekræftende fald om udlejer via et skyggebudget havde ført bevis for størrelsen af den varslede leje, herunder via det gennemførte syn og skøn af forbedringer udført siden 1. april 1973 og frem til varslingstidspunktet.

”At deltage som boligdommer i andres retssager giver altid inspiration og refleksion over den proces, vi selv fører. Det er med til at højne vores faglighed og giver samtidig et godt indblik i lejeniveauerne i de retskredse, hvor vi er repræsenteret. Vi bruger dette indblik direkte i vores rådgivning om lejens størrelse, når vi får sager inden for de respektive områder” – Henrik Bregnhøj Bøgeriis.