Dom
22.08.16

HØJESTERETS DOM:
DER KAN IKKE OPKRÆVES PBS-GEBYR UD OVER LEJEN
HØJESTERETS DOM:
DER KAN IKKE OPKRÆVES
PBS-GEBYR UD OVER LEJEN

Højesteret ændrede ved dom af 26. juni 2016 Vestre Landsret afgørelse om, at PBS-gebyr kunne opkræves ud over lejen for beboelseslejemål. Højesteret fandt med henvisning til dommen om vandafgifter refereret i U 2009.2497 H, at PBS-gebyr er en driftsudgift, der ikke uden særskilt lovhjemmel kan opkræves ud over lejen. Udlejers udgifter til PBS-ordningen skal således afholdes af udlejer selv for alle beboelseslejemål, hvad enten disse er beliggende i regulerede eller uregulerede kommuner. Udgiften til PBS-gebyr må anses for en del af administrationsudgiften, som udlejer således selv skal afholde uden regulering af lejen.

For spørgsmål vedrørende dommen kan der rettes henvendelse til partner, advokat (L), Katja Paludan, kpa@husenadvokater.dk, tlf. 33 32 26 26.