30.05.23

Årets
medarbejder-
tilfredshed

En høj medarbejdertilfredshed er et strategisk pejlemærke hos Husen Advokater

For os starter og slutter det hele med vores høje faglighed og trivsel. Det sunde, langtidsholdbare arbejdsmiljø og den mentale trivsel er en topprioritet for os.

Vi er derfor meget glade og stolte over årets resultat, hvor vores medarbejdertilfredshed på en skala fra 1 til 6 ligger på 5,0. Et resultat, som skal ses i lyset af, at vi er i gang med en transformation, hvor vi ændrer og forbedrer en række processer, herunder implementerer nye arbejdsmetoder.

"Advokatbranchen er under forandring. Et øget fokus på især work-life balance og ledelse er afgørende. Ifølge Karnovs seneste brancherapport viser det sig, at halvdelen af de adspurgte jurister har overvejet at skifte job inden for de sidste seks måneder på grund af dårlig ledelse og arbejdsmiljø. Dette er noget, vi skal tage alvorligt. Derfor er vi optagede af at skabe de bedste rammer for fordybelsestid, styrke vores fokus på ledelse og løbende vurdere den enkeltes arbejdsbelastning. For os er der faktisk ingen anden mulighed. Det er en strategisk positionering." - Bjarne Jakobsen, administrations- og HR-chef.