14.06.23

Få en solid forståelse af erhvervsleje-
retten og dens praktiske anvendelse

Få en solid forståelse af erhvervslejeretten og dens praktiske anvendelse

Vores partner og advokat, Kristian Paaschburg, samt advokat Kristoffer Thy Østergaard, afholder i samarbejde med Djøf et kursus i erhvervslejeretten.

Dato: 21.-22. juni

Målgruppe: Dette kursus henvender sig til dig, der arbejder med erhvervslejeforhold og erhvervslejeloven, uanset om din faglige baggrund er som advokat, jurist, erhvervsmægler, administrator eller asset manager.

Kurset dækker blandt andet følgende emner:
• Erhvervslejelovens formål og anvendelse samt samspillet med erhvervslejekontraktens vilkår
• Lejemålets overtagelse
• Lejens størrelse – markedsleje
• Betalinger ud over lejen - drift og forbrug
• Vedligeholdelse
• Opsigelse og ophævelse
• Fraflytning og fraflytningsopgørelse

Læs mere og tilmeld dig kurset her: https://lnkd.in/e5fYrJPT