22.09.23

Håndtering af sager
om skimmelsvamp

Den 3. oktober 2023 afholder EjendomDanmark et kursus om håndtering af skimmelsvamp. Der opstår som regel mange spørgsmål i forbindelse med mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i et lejemål. For eksempel: Hvem skal foretage undersøgelser? Hvem skal udbedre skaden? Og hvem betaler for det hele?

Vores advokat, Adam Apel Ashtiani, vil fortælle om de praktiske og juridiske aspekter, herunder forholdet mellem udlejere og lejere. Jens Kornum, direktør hos Goritas, vil redegøre for de mere tekniske aspekter ved skimmelsvamp i bygninger.

Under kurset kan du forvente at få:
· Praktiske værktøjer til at håndtere udfordringerne ved skimmelsvampsager.
· Klarhed om ansvarsfordelingen mellem udlejere og lejere, samt i forbindelse med ejerforeninger.
· Juridisk indsigt i at tackle skimmelsvamp i boliglejemål.
· Forståelse af, hvordan du forebygger skimmelsvamp og sikrer dig mod fremtidige problemer.

Læs mere og tilmeld dig kurset her: Håndtering af sager om skimmelsvamp – EjendomDanmark (ejd.dk)