27.03.23

Hvordan regulerer
man lejen i et småhus?

Har du styr på, hvordan du regulerer lejen i et småhus?

Hos Husen Advokater er vi specialister inden for fast ejendom, og derfor afholder vi løbende kurser, så vi kan dele vores viden og ekspertise.

I samarbejde med EjendomDanmark afholdt Adam Apel Ashtiani og Mogens Dürr et kursus om småhuse i lejelovgivningen. Her fik deltagerne et kendskab til de væsentligste juridiske og praktiske problemstillinger, der kan opstå, hvis man udlejer eller administrerer småhuse. Ligeledes gav kurset en forståelse for, hvordan man fastsætter og regulerer lejen i et småhus. Dette med fokus på, hvordan en tvist om lejens størrelse håndteres i huslejenævnene og hos domstolene.

Vi glæder os til fortsat at afholde kurser inden for fast ejendom.