27.04.23

intern læringsplatform
bidrager til høj faglighed

En intern læringsplatform bidrager til høj faglighed

Hos Husen Advokater udnytter og deler vi den faglige viden, vi hver især har internt. Vi er faglige nørder - og for os er en intern læringsplatform en af nøglerne til høj faglighed. Vi har derfor indført konceptet ’faglig briefing’, hvor vores kollegaer på skift gør os klogere på forskellige emner, samt får trænet deres præsentationsteknikker.

I dag afholdt to af vores advokatfuldmægtige, Caroline Jerver Asmussen og Emilie Lerby, faglig briefing om advokatetiske regler, Advokatrådets tilsynsvirksomhed, samt nyere relevante advokatnævnskendelser.

Tak til Caroline og Emilie!