14.11.23

Karriedeling med
Adam og Henrik

Karrieredeling: 3 minutter med Adam Apel Ashtiani og Henrik Bregnhøj Bøgeriis

Hvordan har jeres karriereudvikling været, og hvad har ført jer til jeres nuværende positioner?
💬 “Henrik og jeg har begge gennemgået en spændende karriereudvikling. Efter gymnasiet begav jeg mig ud på en iværksætterrejse inden for musik og events, mens Henrik tog sine første skridt ind i ejendomsmæglerverdenen. Vores veje krydsedes under en rustur, da vi startede på jurastudiet i en lidt senere alder. Her endte vi med at lave hakkebøffer til hele juraårgangen på Western Camp på Lolland. Efter afslutningen af vores jurastudier gik vi hver vores vej, indtil vi blev genforenet hos Husen Advokater i 2022. Siden da har vi delt kontor og arbejdet tæt sammen, hvor vi drager fordel af vores forskellige baggrunde og ekspertiseområder inden for fast ejendom og tvistløsning for at kunne tilbyde vores klienter den mest kompetente rådgivning.” / Adam, advokat (L)

Kan I give et indblik i en spændende sag, I har arbejdet på?
💬 ”For nylig havde jeg en sag, der handlede om, hvorvidt lejeren kunne ophæve lejeaftalen på grund af væggelus. Lejeren var et botilbud, der havde lejet hele ejendommen, som bestod af et erhvervslejemål i stueetagen og to boliglejemål. Ifølge U 2014.234 Ø er bekæmpelse af væggelus omfattet af udlejers ren- og vedligeholdelsesforpligtelse. Spørgsmålet i min sag var derfor blandt andet, om udlejeren havde gjort tilstrækkeligt for at bekæmpe væggelusene, eller om lejeren kunne ophæve lejemålet på grund af manglende bekæmpelse. Vestre Landsret fandt, at lejeren ikke kunne ophæve lejeaftalen med så kort varsel, som det skete, da lejeren havde været bekendt med forekomsten i flere måneder, inden lejeren reklamerede overfor udlejeren angående forekomsten af væggelus. Udlejeren var herefter berettiget til at kræve lejebetaling i perioden, indtil lejeforholdet ved opsigelsen kunne være bragt til ophør.” / Henrik, advokat og ejendomsmægler

Vil I dele nogle af de arbejdsmetoder eller tilgange, I anvender i dagligdagen?
💬 ”Hos Husen Advokater har vi implementeret forskellige arbejdsmetoder, der bidrager til vores effektivitet og forståelse af vores sager. Metoderne afhænger af, hvad de enkelte teams mener fungerer bedst, mens andre er fælles for alle. Henrik og jeg prioriterer især tæt samarbejde og gensidig sparring, da vi mener, at vidensdeling er afgørende. Vi anvender også regelmæssigt Pomodoro-teknikken, hvor vi arbejder intensivt i tidsintervaller. For at signalere dette, benytter vi et par støjreducerende høretelefoner. Dette hjælper os med at øge produktiviteten og levere arbejde af høj kvalitet.” / Adam. 💬 ”Derudover har vi indført fastlagt fordybelsestid i vores arbejdsdag fra kl. 09 til 12. I denne periode undgår vi møder, telefonopkald og andre forstyrrelser, hvilket giver os mulighed for at arbejde uafbrudt og fokuseret på komplekse opgaver og projekter. Denne arbejdsmetode har vist sig at være ekstremt gavnlig for vores arbejdsproces.” / Henrik