21.02.23

VELKOMMEN TIL
VORES PROCESTEAM

Vidste du, at Husen Advokater altid har mere end 600 retssager verserende for domstolene? Det svarer til 40 retssager pr. advokat i huset! Det er også forklaringen på, at vi konstant er opdateret på udviklingen af det processuelle område og retsplejen.

Vores procesteam har til formål at understøtte og styrke det procesfaglige område via interne kurser, sparring og udvikling af det faglige miljø. Derudover forholder teamet sig til den praktiske gennemførelse af rets- og voldgiftssager, herunder både strategisk og retorisk.

Procesteamet består af: Kristian Paaschburg, Asger Birkegaard, Adam Apel Ashtiani, Freshta Viktoria Fana og Mathilde Dueholm Bache.