19.12.17

UGYLDIGHEDS-VIRKNING VED MANGLENDE ORIENTERINGS-SKRIVELSE KAN IKKE UDSTRÆKKES TIL EFTERFØLGENDE UDLEJNINGER UGYLDIGHEDSVIRKNING
VED MANGLENDE
ORIENTERINGSSKRIVELSE
KAN IKKE UDSTRÆKKES
TIL EFTERFØLGENDE
UDLEJNINGER

Vestre Landsret har fastslået, at ugyldighedsvirkningen af udlejers manglende opfyldelse af boligreguleringsloven § 5, stk. 4, ikke kan udstrækkes til efterfølgende udlejninger.

Efter boligreguleringsloven § 5, stk. 4, skal udlejer sende en orienteringsskrivelse til lejerne og beboerrepræsentanterne, hvis han ønsker at fastsætte lejen efter boligreguleringsloven § 5, stk. 2.

Udlejer kunne i den konkrete sag kun fremlægge orienteringsskrivelsen, der var sendt til andre lejere i ejendommen, hvorfor boligretten ikke fandt det bevist, at orienteringspligten i boligreguleringsloven § 5, stk. 4, var opfyldt. Boligretten mente derfor, at lejen skulle fastsættes efter boligreguleringsloven § 5, stk. 1.

Vestre Landsret ændrede denne afgørelse med henvisning til Højesterets afgørelse refereret i U 2017.65, hvoraf det fremgår, at ugyldighedsvirkningen i boligreguleringsloven § 5, stk. 4, ikke kan udstrækkes til efterfølgende udlejninger. Da lejer ikke var den først lejer efter modernisering, og det var bevist ved syn og skøn, at lejemålet var omfattet af boligreguleringsloven § 5, stk. 2, kunne lejen fastsættes efter denne. Dermed gav Vestre Landsret udlejer medhold.

Afgørelsen er refereret i U 2017.3251.

Spørgsmål kan rettes til partner, advokat (L), Katja Paludan, kpa@husenadvokater.dk, tlf. 33 32 26 26.