05.09.23

Velkommen
tilbage, Pernille

Vi glæder os over, at vores dygtige advokat, Pernille Tousgaard, er tilbage i fuld sving efter sin barselsperiode. I løbet af denne tid har Pernille haft mulighed for at fordybe sig i familielivet og reflektere over, hvordan hendes rolle som forælder har formet hendes professionelle tilgang som advokat.

Hvordan har din tid som forælder påvirket din professionelle tilgang som advokat?
“Selvom det at blive forælder naturligvis medfører betydelige livsændringer, har jeg erfaret, at begge mine barselsperioder har bidraget til både min personlige og professionelle udvikling. Som forælder til småbørn bliver man nødt til at prioritere og optimere sin tid, hvilket er kompetencer, jeg i høj grad anvender i mit daglige arbejde som advokat.”

Hvordan har du arbejdet på at opnå en meningsfuld balance mellem dit ansvar som advokat og din rolle som forælder?
“Det er klart, at livet som forælder til to små børn sætter klare rammer for mit arbejdsliv i øjeblikket. Derfor er jeg meget bevidst om, at det kræver klare til- og fravalg, prioritering og planlægning, både privat og i mit arbejdsliv. Praktisk talt handler det primært om at koordinere forventninger til tid og opgaver med min nærmeste partner – dette er netop, hvad der muliggør, at jeg forbliver professionelt ambitiøs, samtidig med at vores familieliv med praktik og logistik fungerer ved siden af.”

Hvordan ser du på Husen Advokater som arbejdsplads med hensyn til at imødekomme dine forventninger efter din tilbagevenden fra barsel?
“Jeg har under begge mine barselsperioder oplevet, at der eksisterer en grundlæggende forståelse for, og ikke mindst, støtte til at prioritere og dyrke familielivet parallelt med karrieren. Jeg oplever at være en del af et arbejdsmiljø, hvor der er plads til, at vi hver især befinder os på forskellige stadier i livet, og at mine nuværende behov for fleksibilitet, som småbørnsforældrelivet kræver, accepteres og understøttes. Samtidig er det enormt motiverende at være en del af et miljø med kompromisløs faglighed og høje ambitioner, som konstant giver blod på tanden – noget, der er vigtigt at fastholde midt i alle de praktiske opgaver.”

Velkommen tilbage, Pernille!