Case
10.06.24

Ophævelse af lejemål på grund af lejers
fraflytning i utide

I starten af maj opnåede Andreas Kolind Andersen møderet for landsretten. I sagen repræsenterede Andreas udlejeren i en tvist om ophævelse af et lejemål på grund af lejers fraflytning i utide samt om lejers samlever kunne fortsætte lejemålet i henhold til den dagældende lejelovs § 77a (nu: § 166).

Landsretten har nu afsagt dom, hvorved landsretten stadfæster boligrettens dom om, at lejer ikke havde godtgjort, at der reelt var tale om en ophævelse af samlivet, da lejers fraflytning var begrundet i midlertidige ansættelsesmæssige forhold i udlandet. Lejers samlever kunne derfor ikke fortsætte lejemålet i henhold til § 77a, og lejer var i øvrigt fraflyttet lejemålet i utide, hvorfor udlejers ophævelse af lejemålet var berettiget i henhold til den dagældende lejelovs § 93, stk. 1, litra d (nu: § 182, stk. 1, nr. 4).

Både boligrettens dom og landsrettens dom kan læses nedenfor. Har du spørgsmål til sagen, kan Andreas kontaktes på aka@husenadvokater.dk.