Husen Advokater tilbyder juridisk rådgivning baseret på mangeårig erfaring og høj faglighed. Vi lægger vægt på personlig kontakt, tilgængelighed og tryghed under hele rådgivningsprocessen.

SAMMENSKRIVNING AF LEJELOVENE
– RESSOURCESPILD?
SAMMEN-SKRIVNING AF LEJELOVENE – RESSOURCESPILD?

28.04.21

Velkommen til
Amalie og Olivia

08.04.21

TILLYKKE!
PERNILLE
ER NU
BESKIKKET
ADVOKAT

07.04.21

ANDREAS
ER NU
BESKIKKET
SOM
ADVOKAT

09.10.20

MØD
VORES
NYE
ADVOKAT
HENRIK

01.09.20