Husen Advokater tilbyder juridisk rådgivning baseret på mangeårig erfaring og høj faglighed. Vi lægger vægt på personlig kontakt, tilgængelighed og tryghed under hele rådgivningsprocessen.

Asset Management
i praksis

20.02.24

Grundkursus
i lejeret

15.02.24
Case

Østre Landsret stadfæster, at
sagsomkostninger udgør pligtig pengeydelse

08.02.24
Case

Gældsbrev ikke ugyldigt

16.01.24