Husen Advokater tilbyder juridisk rådgivning baseret på mangeårig erfaring og høj faglighed. Vi lægger vægt på personlig kontakt, tilgængelighed og tryghed under hele rådgivningsprocessen.

Job

Er du 1. års advokat- fuldmægtig eller næsten færdiguddannet?

04.11.21

VI FEJRER 50 ÅRS MEDLEMSKAB AF DET GLOBALE NETVÆRK THE PARLEX GROUP VI FEJRER 50 ÅRS MEDLEMSKAB
AF DET GLOBALE NETVÆRK
THE PARLEX GROUP

26.05.21

FORMAND OG RÅDGIVENDE ADVOKAT KAN BINDE EN ANDELSBOLIGFORENING
– OGSÅ SELVOM VEDTÆGTERNE FRAVIGES
FORMAND OG
RÅDGIVENDE ADVOKAT
KAN BINDE EN
ANDELSBOLIGFORENING
– OGSÅ SELVOM
VEDTÆGTERNE FRAVIGES

21.05.21

SAMMENSKRIVNING AF LEJELOVENE
– RESSOURCESPILD?
SAMMEN-SKRIVNING AF LEJELOVENE – RESSOURCESPILD?

28.04.21