Erhvervs- og selskabsret

Vi giver vores erhvervsklienter specialiseret rådgivning i alle aspekter af erhvervs- og selskabsretten, og alle faser af virksomhedens “liv”. Samtidig har vi omfattende erfaring med at føre rets- og voldgiftssager om selskabsretten- og andre erhvervsretlige tvister.

Retsområder

 • Selskabsret

  Selskabsret

  Husen Advokater yder bistand og rådgivning på en lang række selskabsretlige områder: Ledelsesforhold, kapitaltilførsel og -nedsættelse, erhvervelse af egne aktier, omdannelse, likvidation, fusion, spaltning, fondsaktieudvidelser og repræsentation på generalforsamlinger – for blot at nævne nogle få.

  Vi har bred erfaring med at rådgive kapitalselskaber, herunder partner- og kommanditselskaber. Desuden har vi indgående ekspertise i rådgivning af fonde, foreninger og øvrige selskabsformer.

  Vi rådgiver om nationale såvel som internationale forhold, og om alle aspekter af kontraktindgåelse –herunder vilkårsforhandling af såvel juridisk som kommerciel karakter.

 • M&A

  M&A

  Vi leverer juridisk og kommerciel bistand på højt niveau til både købere og sælgere af virksomheder. Vi bistår ved forberedelsen såvel som ved gennemførelsen af købet eller salget. Vi har indgående erfaring på området, og har bl.a. bistået ejendomsselskaber, service- og industrivirksomheder samt virksomheder inden for mange andre brancher.

  Hermed kan vi bidrage til en effektiv og kvalificeret proces og sikre en smidig og helhedsorienteret handel. Vi bistår ved forhandlingerne, og står for udfærdigelse af alle nødvendige kontrakter, herunder letter of intent, non-disclosure agreements samt forberedelse og gennemførelse af due diligence – samt direktørkontrakter, overdragelses- og ejeraftaler mv.

 • Kommercielle
  kontrakter

  Kommercielle kontrakter

  Vi rådgiver løbende vores klienter om udarbejdelse og revidering af kommercielle kontrakter, og bistår dem i tvister om indgåelse, fortolkning og ophør af bl.a. salgs- og leveringsbetingelser, forhandler- og agentaftaler, samt franchise- og licensaftaler.

  Vores fokus er på de kommercielle interesser, der er centrale i indgåelsen af varige og komplekse aftaler, og vi arbejder målrettet for at sikre vores klienter den højest mulige værdiskabelse. Husen Advokater har ført en række principielle sager på området, og håndterer større komplicerede tvister ved domstole og voldgiftsretter.

 • Etablering
  & omstrukturering

  Etablering & omstrukturering

  Vi rådgiver løbende vores erhvervsklienter om etablering og omstrukturering. Vi rådgiver bl.a. om valg af selskabsformen og stiftelse af selskaber. Desuden yder vi bistand ved indgåelse af ejeraftaler, ansættelse af direktører og andre medarbejdere, fusion, spaltning, omdannelse, likvidation og meget andet.

  Vores advokater har indgående erfaring med rådgivning og praktisk håndtering på området, og vil dermed være oplagte sparringspartnere til en veltilrettelagt og vellykket proces.

 • Generationsskifte

  Generationsskifte

  Husen Advokater rådgiver om generationsskifte af virksomheder. Vi har omfattende erfaring med rådgivning af ejerledere, direktioner og bestyrelser inden for en lang række brancher. Samtidig kan vi rådgive erhververe i form af både yngre generationer og nøglemedarbejdere, mv.

  Vi rådgiver inden for samtlige centrale aspekter af det gode generationsskifte – juridisk, kommercielt og skattemæssigt. Vi bistår desuden med at udarbejde overdragelses- og lånedokumenter, gaveoverdragelse, og udstedelse af aktier.

 • Arbejds-
  & ansættelesret

  Arbejds- & ansættelesret

  Husen Advokater rådgiver både arbejdsgivere og ansatte inden for arbejds- og ansættelsesret; såvel individuel som kollektiv.

  Vores rådgivning omfatter udarbejdelse og indgåelse af ansættelseskontrakter, herunder incitamentsaftaler, bonusordninger og partnerskabskonstruktioner. Vi rådgiver desuden om udarbejdelse af medarbejderhåndbøger og personalepolitik. Derudover bistår vi vores klienter i sager vedrørende sygemeldinger, advarsler og opsigelser.

  Vi har omfattende erfaring med at føre sager for både domstolene og arbejdsretten – om bl.a. lønvilkår, opsigelser og bortvisninger.

Vores team

Lotte Holm
Pernille Tousgaard
Kristian Paaschburg
Naja Retbøll
Jeanette Sjøbeck
Kristoffer Thy Østergaard
Hanne H. Tandrup