Case

Ejerlejlighedsejer ekskluderet fra
ejerforening efter ejerlejlighedslovens § 10

12.06.24
Case

Dom trykt i TBB2024.250V

11.06.24
Case

Ophævelse af lejemål på grund af lejers
fraflytning i utide

10.06.24
Case

Beregningskrav i varslinger om forbedringsforhøjelser Beregningskrav i varslinger om forbedrings-
forhøjelser

23.05.24
Case

Østre Landsret stadfæster, at
sagsomkostninger udgør pligtig pengeydelse

08.02.24
Case

Gældsbrev ikke ugyldigt

16.01.24
Case

Bygherres krav var forældet og fortabt som følge af for sen reklamation,
trods reklamation inden for 5 måneder
Bygherres krav var forældet og fortabt som følge af for sen
reklamation, trods reklamation inden for 5 måneder

11.01.24
Case

Manglende partshøring medførte
at nævnsafgørelse var ugyldig
Manglende partshøring medførte at nævnsafgørelse var ugyldig

08.12.23
Case

Ejer pålagt at fraflytte sin
ejerlejlighed efter ildspåsættelse,
jf. EJLL § 8

20.11.23
Case

Byretsdom vedrørende
entrepriseforsikring – LEG 3 

27.10.23
Case

Erkendelse af at have ”begået fejl” var
ikke nok til at afbryde forældelsesfristen

14.09.23
Case

Ophævelse af lejemål
grundet lejers søns kriminalitet

12.09.23
Case

Boligselskab frifindes i sag om erstatning
for medicinudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Boligselskab frifindes i sag om erstatning
for medicinudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

07.07.23
Case

Medhold i landsretssag om
ansvarsfordeling ved byggeprojekt
Medhold i
landsretssag om
ansvarsfordeling ved byggeprojekt

29.06.23
Case

Medhold i en langstrakt forsikringssag i
Østre Landsret for Topdanmark Forsikring

30.03.23
Case

Medhold i sag om værneting og lovvalg

01.03.23
Case

Eksklusiv brugsrettighed
i andelsboligforeninger
Eksklusiv
brugsrettighed i
andelsbolig-
foreninger

21.09.22
Case

Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens
dom i sagen om branden på Experimentarium i 2015

17.05.22
Case

Bistået med etableringen
af Mit Italienske Slot A/S

13.12.21
Case

Formand og rådgivende advokat kan binde en andelsboligforening
- også selvom vedtægerne fraviges

21.05.21
Case

Sammenskrivning af lejelovene
- ressourcespild?

28.04.21
Case

Bistod H.L. Holding A/S med delsalg af
selskabet P.L. Schmidt A/S

07.02.20
Case

Bistod Skou Gruppen A/S med køb af en
større udlejningsejendom

07.02.20
Case

Tvist om ekstern
andelshaver

07.02.20
Case

Bistår Realdania By og Byg A/S ved
udarbejdelse af samtlige lejeaftaler for BLOX

06.02.20
Case

Totalrådgiver frifundet i sag om utætheder
i et større bassin i Zoologisk Have

15.10.19
Case

Udlejer havde ikke givet afkald på at kræve lejeregulering
efter reglerne om markedsleje på trods af aftale om prisregulering

16.01.19
Case

Lejeregulering efter reglerne om markedsleje
på trods af aftale om pristalsregulering

16.01.19
Case

Højesteret fastlægger fortolkningen af
oplysningspligten i lejelovens § 4, stk. 6 (tidl. stk. 5)

06.11.18
Case

Ugyldighedsvirkning ved manglende orienteringsskrivelse
kan ikke udstrækkes til efterfølgende udlejninger

19.12.17
Case

Erstatning for udgifter til bekæmpelse af skadedyr
undtaget fra reklamationsfristen i lejelovens § 98

13.11.17
Case

Aftalefortolkning i lejeretten

28.09.17
Case

Ny dom om dækning af udgiften for
huslejetab og genhusning ved brandskader

18.01.17
Case

Ansvar for uforudsete jordbundsforhold

05.12.16
Case

Der skal kun orienteres efter BRL § 5, stk. 4, før
første udlejning af et gennemgribende moderniseret lejemål

17.10.16
Case

Lejemål i blandede ejendomme

22.09.16
Case

Fortrykte vilkår ugyldige

16.09.16
Case

Ny højesteretsdom om virksomheds- og
overdragelseslovens rækkevide ved leverandørskifte

08.12.15
Case

Ny principiel delvoldgiftskendelse vedrørende
forsinkelse på et anlægsbyggeri

21.09.15
Case

Hvornår er et anbefalet påkrav "kommet frem"

24.08.15
Case

Totalrådgiver frifundet i
sag om kendt mediehus

27.02.14
Case

Rådgiveransvar - stor voldgiftssag vundet

29.11.13
Der er ingen cases, der matcher din søgning

Specialer