Forsikring, erstatning og entreprise

Vi er specialister indenfor forsikrings- og erstatningsretten, samt indenfor rets- og voldgiftssager relateret til byggebranchen. Vi bistår størstedelen af de store kommercielle nationale og internationale forsikringsselskaber. Desuden bistår vi løbende en række af de største danske og internationale tekniske rådgivervirksomheder indenfor byggebranchen.

Retsområder

 • Forsikringsret
  (bygnings-, løsøre & driftstab mv.)

  Forsikringsret
  (bygnings-, løsøre & driftstab mv.)

  Husen Advokater rådgiver som eksperter om udarbejdelse, oversættelse og verifikation af forsikringsbetingelser, samt om særlige vilkår indenfor alle forsikringsprodukter rettet mod erhverv, financial lines og property.

  Vores rådgivning er særlig møntet på at sikre klare utvetydige betingelser – og dermed færrest mulige tvister om betingelsernes fortolkning. Samtidig rådgiver vi løbende om dækningsmæssige forhold, og fører også et stort antal sager om dækning mv. på vegne af forsikringsselskaberne.

  Vi rådgiver ligeledes om alle typer af property-forsikringer, og har stor erfaring inden for rådgivning om alle typer forsikringsvilkår. Vi håndterer løbende en større række rets- og voldgiftssager på området, og har stor erfaring med at håndtere store, komplekse sager.

  Vi rådgiver forsikringsselskaber om opgørelse af skader, og kan bistå med opgørelser i både enkle, komplicerede og omfangsrige sager. Vi bistår løbende forsikringsselskaber i større sager med mange interessenter, også for domstole og voldgiftsret. Vi har stor erfaring med sager om opgørelse af komplekse driftstab, og samspillet i disse sager mellem det juridiske grundlag og regnskabsforholdene. Samtidig bistår vi forsikringsselskaberne med at føre regressager for udbetalinger mod den eller de ansvarlige skadevoldere. Her har vi oparbejdet en stor indsigt i og forståelse for tekniske forhold, og en omfattende erfaring i at foretage bevissikring via syn og skøn mv.

 • Erhvervs-
  & produktansvar

  Erhvervs- & produktansvar

  Vi har betydelig erfaring med sager relateret til erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder spørgsmål om forsikringsdækning, håndtering af ansvarsager på vegne af de sikrede, samt øvrige forsikringsretlige problemstillinger. Vi har omfattende indsigt i både almindelige og individuelle forsikringsbetingelser.

  Vi bistår med at vurdere fremsatte krav, og repræsenterer de sikrede mod kravstilleren på vegne af forsikringsselskaberne. Vi har stor erfaring med at håndtere sager om erhvervs- og produktansvar indenfor tekniske forhold og med at gennemføre syn og skøn herom.

  Vores sager rækker fra de helt enkle til både svære og omfangsrige sager; herunder behandling af egentlige sagskomplekser. Her bidrager vi med projektstyring, løbende risikovurderinger og rådgivning.

 • Professionelt ansvar
  & financial lines

  Professionelt ansvar & financial lines

  Husen Advokater bistår løbende forsikringsselskaber og professionelle rådgivere i sager om professionelt ansvar og financial lines-forsikringer. Vi har betydelig erfaring med at bistå tekniske rådgivere i byggebranchen – især arkitekter og ingeniører.

  Vi har ført en række af de mest principielle sager på området, og vi håndterer løbende adskillige komplicerede og store sager ved domstole og voldgiftsnævn. Samtidig har vi oparbejdet en stor erfaring med at gennemføre teknisk komplicerede syn og skøn.

  Vores sager rækker fra de helt enkle til både svære og omfangsrige sager; herunder behandling af egentlige sagskomplekser. Her bidrager vi med projektstyring, løbende risikovurderinger og rådgivning.

 • Regres

  Regres

  Vi har stor ekspertise i at føre regressager for forsikringsselskaber, hvor vi bistår med at opnå erstatning hos den ansvarlige skadevolder. Vi bistår med bevissikring, vurdering af procesrisiko ved sagen, samt med håndtering af komplicerede regressager med flere interessenter.

  Samtidig er vi eksperter i erstatning i og uden for kontrakt, herunder produkt- og professionsansvar og entreprisesager, og derigennem har vi en stor erfaring med at afvikle alle typer af regressager inden for vores respektive ekspertise – samt med at gennemføre bevissikring ved teknisk komplicerede syn og skøn, mv.

 • Entreprise-
  & rådgiverret

  Entreprise- & rådgiverret

  Vi giver løbende juridisk bistand til en række af de største tekniske rådgivningsvirksomheder, både i form af rådgivning til deres forretning og førelse af voldgiftssager. Samtidig bistår vi med forhandling og udarbejdelse af entreprise- og rådgiveraftaler, mens vi også har fokus på de kommercielle interesser ved store, komplekse byggeprojekter.

  Vi fører ofte teknisk meget komplicerede sager, hvilket har givet os kompetencen til hurtigt at forstå byggeprojektets og tvistens kerne. Husen Advokater fører desuden en række af de mest principielle sager på området, og vi fører løbende større komplicerede sager ved bl.a. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Vores team

Casper Kowalczyk
Klaus Kastrup-Larsen
Amalie Holten
Malene Løkkegaard
Britta Kastrup-Larsen
Krista Schneider
Asger Birkegaard