Case
17.10.16

Der skal kun orienteres efter BRL § 5, stk. 4, før
første udlejning af et gennemgribende moderniseret lejemål

Husen Advokater repræsenterede udlejer under Højesteretssagen, der omhandlede orienteringspligten efter boligreguleringslovens § 5, stk. 4, før udlejning af et gennemgribende forbedret lejemål, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Efter BRL § 5, stk. 4, skal udlejer orientere lejerne før der sker udlejning af et gennemgribende moderniseret lejemål, jf. BRL § 5, stk. 2. Gør man ikke det, kan man ikke fastsætte lejen efter BRL § 5, stk. 2 (det lejedes værdi), men skal beregne lejen efter BRL § 5, stk. 1 (omkostningsbestemt leje + et beregnet forbedringstillæg). Spørgsmålet i sagen var, om lejen gyldigt kunne fastsættes efter BRL § 5, stk. 2 ved senere udlejninger, hvis ikke denne orienteringspligt var opfyldt ved første udlejning efter BRL § 5, stk. 2.

Højesteret gav udlejer medhold, og ændrede derved den praksis der har udmøntet sig for både huslejenævn og ankenævn landet over, ligesom det var en ændring af både boligrettens og landsrettens afgørelse i sagen. De udtalte, at loven måtte fortolkes i overensstemmelse med ordlyden, således at orienteringspligten alene gjaldt ved første udlejning af et gennemgribende forbedret lejemål, jf. BRL § 5, stk. 2. Endvidere lagde de vægt på, at orienteringen skulle sikre, at der ikke skete udlejning efter BRL § 5, stk. 2. i nedslidte ejendomme med vedligeholdelsesmangler, og at lejerne til enhver tid har mulighed for at indbringe sag om udlejers manglende opfyldelse af sin vedligeholdelsespligt for huslejenævnet.

For spørgsmål om afgørelsen og anvendelsen i praksis, kan rettes henvendelse til advokat Anne Louise Husen eller advokat Katja Paludan på tlf. 33 32 26 26