Arbejds- & ansættelesret

Husen Advokater rådgiver både arbejdsgivere og ansatte inden for arbejds- og ansættelsesret; såvel individuel som kollektiv.

Vores rådgivning omfatter udarbejdelse og indgåelse af ansættelseskontrakter, herunder incitamentsaftaler, bonusordninger og partnerskabskonstruktioner. Vi rådgiver desuden om udarbejdelse af medarbejderhåndbøger og personalepolitik. Derudover bistår vi vores klienter i sager vedrørende sygemeldinger, advarsler og opsigelser.

Vi har omfattende erfaring med at føre sager for både domstolene og arbejdsretten – om bl.a. lønvilkår, opsigelser og bortvisninger.

Vores team

Pernille Tousgaard