M&A

Vi leverer juridisk og kommerciel bistand på højt niveau til både købere og sælgere af virksomheder. Vi bistår ved forberedelsen såvel som ved gennemførelsen af købet eller salget. Vi har indgående erfaring på området, og har bl.a. bistået ejendomsselskaber, service- og industrivirksomheder samt virksomheder inden for mange andre brancher.

Hermed kan vi bidrage til en effektiv og kvalificeret proces og sikre en smidig og helhedsorienteret handel. Vi bistår ved forhandlingerne, og står for udfærdigelse af alle nødvendige kontrakter, herunder letter of intent, non-disclosure agreements samt forberedelse og gennemførelse af due diligence – samt direktørkontrakter, overdragelses- og ejeraftaler mv.

Vores team

Kristoffer Thy Østergaard
Naja Retbøll
Kristian Paaschburg