Selskabsret

Husen Advokater yder bistand og rådgivning på en lang række selskabsretlige områder: Ledelsesforhold, kapitaltilførsel og -nedsættelse, erhvervelse af egne aktier, omdannelse, likvidation, fusion, spaltning, fondsaktieudvidelser og repræsentation på generalforsamlinger – for blot at nævne nogle få.

Vi har bred erfaring med at rådgive kapitalselskaber, herunder partner- og kommanditselskaber. Desuden har vi indgående ekspertise i rådgivning af fonde, foreninger og øvrige selskabsformer.

Vi rådgiver om nationale såvel som internationale forhold, og om alle aspekter af kontraktindgåelse –herunder vilkårsforhandling af såvel juridisk som kommerciel karakter.

Vores team

Kristoffer Thy Østergaard
Naja Retbøll
Kristian Paaschburg