Byfornyelse

Vi har en omfattende ekspertise i såvel offentlig som privat byfornyelse og boligforbedring og betydningen for lejedannelsen i udlejningsejendomme. Vi bistår som bygherreadministrator gennem hele byfornyelsesprocessen, hvor vi tillige rådgiver om støttemuligheder, finansiering, lejeretlige og/eller foreningsretlige konsekvenser, varslinger samt byggesagsadministration.

Desuden bistår vi ved vurdering af lejedannelsen for ejendomme, hvor der tidligere er gennemført sanering og/eller byfornyelse. Vi rådgiver om forbedringernes betydning for den løbende udvikling, lejens størrelse og betydningen ved køb og salg af disse udlejningsejendomme, samt om byfornyelseslån.

Vores mangeårige praktiske erfaring med byfornyelsesprojekter gør, at vi kan sikre en stram styring af byggesagerne, der samkøres med iagttagelse af de nødvendige varslinger, kommunen og genhusningsmuligheder – således at vi både før og under processen kan tage højde for ejendommenes fremtidige udvikling og administration.

Vores team

Katja Paludan
Mette Holme Frøsig