Erhvervslejeret

Vi er specialister i rådgivning omkring erhvervslejeret samt håndtering af tvister om erhvervslejemål – ved domstolene såvel som ved voldgift.

Vi bistår løbende et stort antal udlejere omkring forhandling, udarbejdelse og fortolkning af erhvervslejeaftaler. Her holder vi skarpt fokus på både de kommercielle interesser og forebyggelsen af medfølgende praktiske problemer og tvivlsspørgsmål. Herunder, f.eks., om aftalen reelt falder under erhvervslejerettens område.

Vores advokater har ført en lang række af områdets principielle sager, og vi håndterer løbende adskillige større, komplicerede tvister ved blandt andet landsretterne og Højesteret – særligt vedrørende muligheder for lejeregulering.

Vores advokater deltager aktivt i lejerettens udvikling, blandt andet som lægdommere ved domstolene, forfattere til litteratur på området, deltagere i lovforberedende arbejde, og som undervisere på universiteter og højere læreanstalter.

For at undgå mulige interessekonflikter har vi taget et principielt valg om udelukkende at bistå udlejere med rådgivning og tvisthåndtering.

Vores team

Adam Apel Ashtiani
Kristian Paaschburg
Henrik Bregnhøj Bøgeriis
Andreas Kolind Andersen
Pernille Tousgaard
Susanne Andréa Roug
Katja Paludan
Mette Holme Frøsig
Anne Louise Husen