Generationsskifte

Husen Advokater rådgiver om generationsskifte af udlejningsejendomme og ejendomsselskaber. Vi har indgående kendskab til lejeret, værdiansættelse, udvikling af fast ejendom samt skatte- og afgiftsbelastning.

Dermed kan vi tilrettelægge processen for et godt generationsskifte – og assistere og rådgive i alle led. Lige fra den indledende planlægning til den endelige udarbejdelse af dokumenter, udstedelse af aktier, mv.

Vores team

Kristoffer Thy Østergaard