Regulering af fast ejendom

Vi har omfattende erfaring med sager om regulering af fast ejendom – herunder muligheder og tvister indenfor planlovgivning, servitutter (f.eks. hjemfaldspligt/anvendelsesbegrænsninger), hævd, mv.

Vi varetager ejendomsbesiddernes interesse i forhold til naboer og offentlige myndigheder, og fører løbende retssager med udspring i disse forhold.

Vores team

Adam Apel Ashtiani
Henrik Bregnhøj Bøgeriis
Andreas Kolind Andersen
Katrine Skov Kubel