Servicerede fællesskaber

I disse år er der stor bevågenhed på servicerede fællesskaber – eksempelvis seniorbofællesskaber og studieboliger. På lejemarkedet opleves der en stigende interesse for boligformer, hvor der tilbydes mere end ‘blot’ en lejebolig.

Skal sådan et fællesskab være velfungerende, skal rammerne være fastlagt forud for udlejningen. Dette kræver konceptudvikling, og denne bliver oftest en succes, hvis den foretages tidligt –helst inden projektet er færdigtegnet. Dermed undgås det, at udlejningen kommer i strid med ufravigelige lejeretlige regler, bl.a. regler om lejefastsættelse og tilkøbsydelser.

Husen Advokater har omfattende erfaring i at rådgive både ved konceptudvikling samt drift af eksisterende servicerede fællesskaber. Desuden har vi ført principielle sager omkring netop lejeretlige emner, bl.a. tilkøbsydelser.

Vores team

Susanne Andréa Roug