Strukturering af ejerskab

Vi rådgiver løbende et stort antal ejendomsbesiddere i hele landet omkring den rette struktur for ejerskabet af deres ejendomme. Dette har stor betydning i forhold til udvikling af ejendommen, muligheder ved generationsskifte, køb og salg, tilbudspligt mv.

Vi bistår ved etablering og strukturering af ejendoms- og administrationsselskaber, og rådgiver om samejer, interessentskaber, mv. Al rådgivning er individuelt tilrettelagt med henblik på at fremme de enkelte ejeres interesser.

Vores team

Susanne Andréa Roug