Erhvervs- & produktansvar

Vi har betydelig erfaring med sager relateret til erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder spørgsmål om forsikringsdækning, håndtering af ansvarsager på vegne af de sikrede, samt øvrige forsikringsretlige problemstillinger. Vi har omfattende indsigt i både almindelige og individuelle forsikringsbetingelser.

Vi bistår med at vurdere fremsatte krav, og repræsenterer de sikrede mod kravstilleren på vegne af forsikringsselskaberne. Vi har stor erfaring med at håndtere sager om erhvervs- og produktansvar indenfor tekniske forhold og med at gennemføre syn og skøn herom.

Vores sager rækker fra de helt enkle til både svære og omfangsrige sager; herunder behandling af egentlige sagskomplekser. Her bidrager vi med projektstyring, løbende risikovurderinger og rådgivning.

Vores team

Klaus Kastrup-Larsen
Casper Kowalczyk
Asger Birkegaard