21.05.24

Årets processpil

I sidste uge var hele kontoret samlet i Retten på Frederiksberg til årets processpil, arrangeret af vores procesteam: Kristian Paaschburg, Asger Birkegaard, Adam Apel Ashtiani, Marcus Astrup Hansen og Natalie Goth Paaschburg.

Vores medarbejdere indtog roller som vidner, parter, advokater og dommere i en fiktiv sag inden for aftaleretten med særligt fokus på fast ejendom og procedure. Her fik vores advokatfuldmægtige mulighed for at forelægge og procedere sagen, og de blev blandt andet udfordret med diverse processuelle fælder, som kan forekomme i en retssag.

Processpillet er en værdifuld mulighed for at træne og udvikle færdigheder inden for proces, retssagsforberedelse og -førelse samt mundtlig argumentation. Dagen var præget af intensiv læring og styrkede vores medarbejderes kompetencer i retssalens rammer. En stor tak til alle for deres engagement! Vi ser frem til næste år!