26.03.24

Indsigter fra MIPIM 2024

Dette års MIPIM er veloverstået, og ugen bød på mange værdifulde samtaler i godt selskab. Emnerne omfattede blandt andet det stigende behov for tværfagligt samarbejde og øget opmærksomhed på kontraktstyring med henblik på ESG-rapportering. Læs mere om indsigterne nedenfor.

Stigende behov for tværfagligt samarbejde

Der er et stigende behov for samarbejde på tværs af tekniske og juridiske områder. Dette inkluderer i høj grad en tidligere involvering i projekterne, så projektintentioner kan integreres tidligt med juridiske hensyn til lejedannelse, lejeoptimering og overholdelse af EU-taksonomi og ESG-standarder. Derudover fokuseres der på øget og tidligere samarbejde mellem blandt andet advokater, landinspektører og revisorer med henblik på rettidig planlægning af opdelings- og udstykningsmuligheder, herunder i forhold til ejendomsskatter og ejendommens fremtidige drift.

Større behov for kontraktstyring for ESG-rapportering

Kontraktstyring spiller en afgørende rolle i at sikre overholdelse af EU-taksonomi og ESG-standarder. Der er stigende opmærksomhed på at implementere ensartet rapportering om ejendomsstatus på tværs af ejernes porteføljer, hvilket kræver en nøje specificeret tilgang til entreprenørernes registrerings- og rapporteringspraksis af oplysningerne, så de kan indpasses i ejernes systemer. ESG-rapportering kan desuden få betydning for finansiering af transaktioner og optagelse af grønne lån.