08.11.23

Konference for lægdommere
og huslejenævns-
medlemmer

I mandags afholdt Frederiksberg Grundejerforening og Ejendom Danmark en konference for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer hos Retten på Frederiksberg.

På konferencen gennemgik vores advokat (H) og partner, Katja Paludan, aktuelle juridiske problemstillinger inden for boligretten. Programmet inkluderede også et oplæg om proces og sagsomkostninger i sager for boligretten, præsenteret af retspræsident Christian Lundblad fra Retten på Frederiksberg. Derudover gav juridisk direktør Lena Hartmann fra Ejendom Danmark opdateringer om lejelovgivningen og tendenser i retspraksis.

Vi takker for en spændende konference!