19.06.24

Kursus i lejeretlig orientering

Årlig opdatering af ny retspraksis, huslejenævnspraksis og lovgivning.

Udbytte og indhold: På kurset får du en opdatering om aktuelle forhold inden for lejeretten, både inden for bolig- og erhvervsområdet. Vi giver konkrete anvisninger til det daglige og strategiske arbejde med private udlejningsejendomme. Derudover vil du blive opdateret om alle væsentlige aspekter af bolig- og erhvervslejeretten inden for det seneste år, herunder ny lovgivning, retspraksis og huslejenævnspraksis.

Målgruppe: Kurset henvender sig til jurister, advokater, boligadministratorer, sagsbehandlere i huslejenævn og andre, som har behov for løbende opdatering inden for lejeretten.

Tidspunkt: 25. september 09.00-16.00
Undervisere: Katja Paludan og Susanne Andréa Roug
Sted: Hotel Otillia, Bryggernes Plads 7, 1799 København V
Pris: 5.000 kr.

Tilmeld dig kurset her.