08.03.24

Kvindernes internationale
kampdag

På Kvindernes Internationale Kampdag hylder vi kampen for ligestilling og diversitet.

Hos Husen Advokater stræber vi efter at skabe en inkluderende arbejdskultur, der fremmer balance og tilbyder lige karrieremuligheder for alle. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at skabe et miljø, hvor alle, uanset køn, baggrund eller identitet, har lige muligheder for udvikling, uddannelse og barselsorlov. Vi værdsætter og fremmer mangfoldigheden blandt vores medarbejdere, da vi tror på, at diversitet styrker vores konkurrenceevne.