22.11.23

Medlemsmøde hos
Dansk Selskab for Boligret

I går deltog vi i Dansk Selskab for Boligrets medlemsmøde, hvor Katja Paludan og Patrizia Martinelli holdt oplæg om aktuelle erhvervslejeretlige problemstillinger i forbindelse med lejereguleringer, og her er nogle af de indsigter, de delte:

· Nyeste praksis omkring beviser i markedslejesager
· Værdisætningen af vilkår og deres betydning for markedslejen, jf. T:BB 2023.780 Ø
· Håndtering af glemte reguleringer
· Markedslejevarslingers indhold for at undgå diskussion vedr. ugyldighed, jf. T:BB 2023.318 Ø
· Påstanden i markedslejesagerne er vigtig for, at man ikke afskærer forudsat regulering, aftalt som efter loven, jf. U 2023.2819 V

Dansk Selskab for Boligrets formål er blandt andet at fremme kendskabet til og udviklingen af boligret, herunder at skabe gensidig inspiration og forståelse mellem jurister, der har en særlig tilknytning til eller interesse for boligret.

Læs mere om Dansk Selskab for Boligret og medlemsmødet her: Dansk Selskab for Boligret | Arrangement kategorier Arrangementer (dsboligret.dk)